Onze kenmerken

Kwaliteit
This concerns an integral quality label. Wij werken met een integraal kwaliteitslabel. Het door een kwaliteitsbeheer uitgebracht label heeft betrekking op alle divisies met hun respectieve afdelingen.
Veiligheid
Voor onze klanten: wij voldoen aan hoge standaarden voor de productie van “veilige producten”, die voldoen aan alle wet- en regelgeving (ISO, HACCP, JECFA, WHO,…)
Voor ons personeel: Iedereen moet kunnen werken onder optimale omstandigheden in een positief klimaat dat gunstig is voor ieders ontwikkeling door middel van wederzijds respect, vertrouwen en waardering.
Voor onze omgeving: wij respecteren alle juridische normen inzake het beheer van energie en afval, en hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan onze toekomstige generaties.
Klantgerichtheid
De behoeften en wensen van klanten staan centraal in de ontwikkeling en productie van gepoederde mengsels. Dit kan bestaan uit verschillende niveaus; ons doel is om hiervoor een adequaat antwoord te kunnen bieden in.
vu_list_item_check] Transperant [/vu_list_item_check]
Voor onze klanten: om voortdurend de noodzakelijke steun te kunnen geven aan onze klanten in een vertrouwelijke sfeer.
Ten aanzien van leveranciers: voor de nodige back-up en te worden geïnformeerd over eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Naar het personeel: een gemotiveerd team waarin mensen respect en waardering tonen.
Teamwork
De consequente en grondige professionele samenwerking tussen alle diensten leidt tot resultaat-oriëntatie, waarin respect en vertrouwen groeit gedurende het proces. Hierdoor ontstaat een positieve, synergetische omgeving.